dostupná čísla


29.12.2019

Cíle a profil časopisu

Cílem časopisu Dějiny – teorie – kritika / History – Theory – Cristicism  je inspirovat a kultivovat kritické a inovativní přístupy k minulosti. Důraz je kladen na explicitní reflexi teorie a metod historického psaní. Je otevřen jak teoreticky orientovaným textům, tak studiím, jež využívají a prověřují teoretické přístupy a koncepty na konkrétním empirickém materiálu. Časopis je diskuzně orientován. Kromě hlavní rubriky Studie a eseje zahrnuje také oddíl Diskuse a rozepře a rubriku Recenze a reflexe. Dvě posledně zmíněné umožňují vědcům reagovat na více aktuální otázky historické vědy, zatímco stěžejní rubrika Studie a eseje přináší především výsledky dlouhodobých výzkumů. Časopis má také dlouhou tradici publikování paralelních a sdružených recenzí, jež přináší více komplexní a polyfonní reflexi historických prací.

Rukopisy mohou být odevzdávány v anglickém i českém jazyce. Časopis dlouhodobě hraje důležitou roli v prostředkování mezi akademickými kulturami, např. organizováním přednášek zahraničních hostů nebo tím, že přispívá k vytváření specializované terminologie v češtině. Stále více tak slouží jako platforma, jež spojuje autory z různých akademických a jazykových prostředí (a dalece tak překračuje anglicko-českou jazykovou dichotomii). DTK vítá interdisciplinární příspěvky a má dlouhou tradici publikování textů vědců a vědkyň v rané fázi kariéry i etablovaných autorů. Naše precizní, oboustranně anonymní recenzní řízení posuzuje soulad odevzdaných textů s profilem časopisu.


Sledujte časopis Dějiny – teorie – kritika / History – Theory – Cristicism na facebooku!