dostupná čísla


Obsah časopisu

„Sám se cítím jako hybrid“. Interview s profesorem Peterem Burkem (University of Cambridge)

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora
Profesor Peter Burke z Emmanuel College na Cambridgeské Univerzitě se dlouho výrazně podílel na formování vědního oboru kulturních dějin svým zasazováním se o inovativní přístupy a vytrvalou artikulací nutnosti či potřeby otevřít historii blízkým vědním disciplínám, zejména kulturní antropologii, sociologii a vizuálním studiím. Tento rozhovor mezi vedoucí redaktorkou časopisu DTK Veronikou Čapskou a Peterem Burkem byl pořízen dne 11. června 2019 v přívětivém prostředí koleje Trinity Hall na Cambridgeské Univerzitě. Dialog se zaměřil na nové výzkumné trendy, z nichž řada reaguje na současné společenské výzvy.