dostupná čísla


Obsah časopisu

Modernizace české filozofie na základě zvýznamnění pojmu osoby. Je personalismus Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky formou individualismu?

Lenka Hanovská

Lenka Hanovská is a Postdoctoral Researcher at the Faculty of Education, University of Oulu, Finland. , lenka.hanovska@oulu.fi       další články autora
Studie se zabývá pojmem osoby u dvou významných teoretiků české filozofie První republiky, Ferdinanda Pelikána a Karla Vorovky. Ukazuje, že jejich časté užití pojmu osoby, respektive individuality přímo souvisí s probíhajícím procesem modernizace filozofie v celé Evropě. Text ověřuje, zda Vorovkova a Pelikánova snaha ukotvit moderní filozofii v pojmu osoby vyplývá z rostoucího vlivu individualismu, zda představuje formu individualismu. Ověření probíhá na základě analýzy recepce a interpretace významu pojmu osoby v autorských textech publikovaných v časopise Ruch filosofický. Studie pojem rekonstruuje pod zorným úhlem otázky, v jakém smyslu je osoba podstatná právě ve své singularitě jako individuum. Individualismus, jenž má být zhodnocen, je zprvu specifikován podle definice T. G. Masaryka a následně ověřován na rekonstrukci pojmu osoby. Myšlení o osobě/individualitě je posuzováno v rámci evropského, českého a historického kontextu. Interpretace pojmu osoby ve filozofii F. Pelikána a K. Vorovky vede k reflexi distinktivního úseku historie české filozofie a současně slouží ke zhodnocení přítomnosti a míry individualismu v tradici českého moderního myšlení. Klíčová slova: Ferdinand Pelikán, Karel Vorovka, T. G. Masaryk, personalismus, moderní česká filozofie, individualismus, osoba, časopis Ruch filosofický