Issues Accessible Online


Cena za nejlepší studii publikovanou v časopise DTK / Announcement of the Best Paper Award

1/2/2019

Vyhlášení Ceny za nejlepší studii publikovanou v časopise DTK

 

S cílem povzbudit publikování vysoce kvalitních a teoreticko-metodologicky inspirativních historických studií oznamuje časopis Dějiny – teorie – kritika vypsání bieniální Ceny za nejlepší publikovanou studii. Do hodnocení budou zařazeny všechny studie otištěné v DTK v letech 2019 a 2020 (s výjimkou případných studií členů redakční rady, jež jsou z hodnocení vyloučeny). Finanční ocenění ve výši 10 tisíc Kč poskytuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

 

Announcement of the Best Paper Award for a Study Published in the Journal DTK

 

With the aim to encourage publication of high-quality studies, which would be inspiring and well anchored in theory and methodology of history, the journal History – Theory – Criticism announces a biennial Best Paper Prize. All papers published in the journal in 2019 and 2020 will be eligible for the award (with the exception of articles by members of editorial board which are excluded). The award of 10 000 Czech Crowns is sponsored by the Faculty of Humanities of Charles University.